Endüstri 4.0, Yönetim Bilişim Sitemleri ve Türkiye

Endüstri 4.0 sanayi devriminin dördüncü olarak adlandırılıyor.Peki Endüstri 4.0 ne anlama gelmektedir? Endüstri 4.0 endüstrileri farklı bir boyuta taşıyacak. Bilişim teknolojileri ile endüstri faaliyetlerini bir araya getiren Endüstri 4.0’ın ana bileşenlerinden biri Yeni Nesil Yazılım ve Donanım, yani bugünün klasik donanımlarından farklı olarak düşük maliyetli yazılımlar.İkinci ve belki de en önemli bileşen ise nesnelerin İnternet’i cihazların birbiriyle bilgi ve veri alışverişi için yaptığı, araç gereçlere entegre edilmiş sensörler ile donanmış, İnternet bağlantılı akıllı sistemler.

Nesnelerinin interneti, akıllı cihazları İnternet aracılığıyla birbirine bağlayarak, verilerin kontrol edilmesini ve uygulama sürecinin istenilen şekilde yürütülmesini sağlayan bir paradigmadır. Uzaktan algılama, performans izleme görevleri yürütme özellikleri olan nesnelerdir.

 

Üretim sürecinde fabrikalardaki makinelerde nesnelerin İnternet’inin kullanılması demek insanlardan neredeyse bağımsız olarak kendi kendilerini koordine ederek üretim yapabilecek akıllı fabrikalar demektir. Eğer Endüstri 4.0 stratejisi gerçekleşirse üretim süresi, maliyetler veüretim için ihtiyaç duyulan enerji miktarı azalacak, üretim miktarı ve kalitesi artacak.

Peki Biz Bunun Neresindeyiz ?

Endüstri 4.0’ı hayata geçirmek için gerekli olan teknolojik altyapıların tamamlanması ve bu alanlarda uzman kişilerin yetiştirilmesinde geç kalınması , şirketlerin dijital dönüşümleri tamamlayamamasına neden oluyor .Endüstri 4.0 gerekli teknolojik altyapılar olmadan ulaşılması olanaksız bir vizyondur. Özel sektör teknoloji alanında dijital dönüşüm için her ne kadar yatırım yaparsa yapsın devletin de bu konuda başarılı bir vizyonu olmalıdır. Artık bütçemiz saray masraflarına, köprüler oto yollara değil dijital dönüşüme ayrılmalıdır. Yoksa TÜBİTAK yarışmalarında “papaz eriğini hacı eriğine çeviren makine” projesinden ileri gidebileceğimizi düşünmüyorum.Bu gün Japonya da Endüstri 5.0 konuşulurken biz Endüstri 2.75 sularında falanız. Galiba ülkece biraz daha bekleyip direkt olarak Endüstri 5.0’a geçeceğiz, ben öyle umut ediyorum. Matbaadan sonra her şeyi bir sonradan olma olayı var zaten ama çözemedim.

Peki Endüstri 5.0 bize neler sunuyor ?

Bunu ülkemizde konuşmak için daha 50 yıl falan var ama olsun kısaca özetleyelim. İnsanlarınmakine ve robotlarda ilişkisini üst düzey verimde tutan akıllı toplum. Endüstri 4.0 ile gelen teknolojik yenilikleri topluma en verimli şekilde entegre edilerek toplumların teknoloji ile işbirliği içerisinde olmasını ön görüyor. Bir yandan baktığımızda Endüstri 5.0 düşüncesi biraz da felsefi duruyor.

Endüstri 4.0 ve 5.0’a genel hatlarıyla bakıldığında; endüstri 4.0 ile insansız üretim yapabilen akıllı fabrikalar, endüstri 5.0 ile robotlar ve insanların iş birliği yaparak aynı ürün üzerinde çalışması olarak bir nebze ayrılabiliyor.

 

Önümüzdeki Endüstri Devrimleri ve Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri işletme ve bilişim sistemleri içerisinde bulunduran disiplinler arası bir alandır. Endüstri devrimlerinin içinde barındırdığı nesnelerin İnternet’i, entegre sistemler, akıllı fabrikalar, üst yönetim ile akıllı sistemlerin arasında bağlantı kuracak bir ara eleman ihtiyacı doğuruyor. İşletme bilimden kazanılan kavramsal donanımlar ve bilişim alanından alınan teknik bilgi ve beceriler sayesinde burada devreye Yönetim Bilişim Sistemleri giriyor.

Geleceğin bizlere ne getireceği bilinmez ama toplum olarak önümüzde aşmamız gereken çok fazla engel var. Bu alanda geri kalmışlığı gidermek ve muhasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmemiz için çok çalışmalıyız.

“Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! Yaşamak demek çalışmak demektir.” 
Mustafa Kemal ATATÜRK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir